Starhrad / Domašinský meander

collabo P., abandoned place, 2019´